aug

2018-08-30 | Strategidag Svenska Skärteknikföreningen, Göteborg

Styrelsen träffas med sikte på framtiden och utvecklingen av Skärteknikcentrum Sverige som den moderna branschorganisationen. Medverkar från styrelsen: Niclas Mårtensson ordf., Linda Fransson, Chris Schmidt, Roland Ringhede, Elaine Johansson, Bengt…