/ Testledarutbildning, sep

2019-09-09-10 | Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Inbjudan till testledarutbildning för validering och certifiering gentemot CNC Teknik2017 Grönt och Blått certifikat samt Industriteknik BAS.

Utbildning för testledarbehörighet inom baskonceptet och CNC Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen för både grönt och blått certifikat samt Industriteknik BAS och ger behörighet att verka som testledare.

Under utbildningen går vi igenom:

  • vad är Industriteknik BAS och CNC-Teknik2017?
  • normer och regler kring provgenomförande
  • IT-stödet MZ
  • gemensamma bedömningskriterier
  • etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Upplägg:
Dag 1 genomgång av testledarrollen, bakgrund för de teoretiska valideringarna och IT-plattformen.
Dag 2 ägnas åt Grönt och Blått certifikat, de praktiska och teoretiska proven samt bedömningskriterier.
Deltagare som skall ha testledarbehörighet för enbart Industriteknik BAS deltar under dag 1.

Datum: 9-10 september 2019
Tid: ”lunch till lunch”, med start kl. 11.00 dag 1
Plats: Skärteknikcentrum Sverige, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Pris: 5 000 kr/person, enbart Industriteknik BAS, dag 1, 3 200 kr/person

De personer som går utbildningen skall ha lägst certifikat/kompetensbevis för det certifikat/kompetensbevis de skall bli testledare för. (Industriteknik BAS/Grönt certifikat/Blått certifikat).

Laddar

Frågor och upplysningar:
Lasse Kjellberg
Tel. 070 57 63 63 1
Mail: lasse.kjellberg@sktc.se