/ sep

2019-09-11 | Inbjudan till en attraktivare verkstad utan farliga ämnen i skärvätskor

sktorsdagsktc
En attraktivare verkstad utan farliga ämnen i skärvätskor
– framtidens skärvätskor och dess underhåll

Inbjudan till skärvätskeevent om framtidens skärvätskor, hälsa och underhåll. Kom och lär mer om vad som är aktuellt och om kommande lagstiftning, biocider, bakterier och skillnaderna i funktion mellan UV-ljus och biocider.

När: 11 september 2019
Var: Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Hur: Föreläsningar varvas med frågor. Möjlighet till fortsatt samtal efter programmets avslut.
Kostnad: Kostnadsfritt för medlem, 500 kr för ej medlem. No show-avgift tillämpas.

Program

09.30 – 10.00 Registrering och fika
10.00 – 11.30 “Framtidens skärvätskor, hälsa och underhåll”.
Lennart Samuelsson och Stefan Karlsson från Quaker Houghton.
Vi berättar om framtidens skärvätskor och -oljor, funktionslösningar kring dessa samt vikten av underhåll för att nå optimal funktion och kostnad med bra arbetsmiljö i verkstaden.
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.00 ”Bakterier i processvätskor – Utmaningar och innovativa lösningar”
Jan Östlund och Caroline Sterneryd, Wallenius Water Innovation
När regelverken kring användandet av biocider stramas åt står metallbearbetande industrin inför nya utmaningar för att säkerställa hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Vi berättar om bakgrunden till utmaningarna med bakterier och biocider och presenterar innovativa lösningar för att hantera utmaningarna.

Loading

Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan evenemangets starttid. Denna avgift är 500 kr exkl. moms och gäller för våra samtliga evenemang om inte annat specifikt anges.


Quaker Houghton

Quaker Houghton är resultatet av sammanslagningen av Quaker Chemical och Houghton International. Det sammanslagna bolaget bildades den 1 augusti 2019 och har 34 produktionsenheter, 35 utvecklingsenheter och 78 kontor med totalt 4000 anställda runtom i världen. Quaker Houghton erbjuder produkter inom alla typer av processvätskor såsom skärvätskor och skäroljor, men också hydraul- och gejdoljor samt tvättvätskor, härdoljor och korrosionsskydd och är världsledande inom dessa områden. Dessutom erbjuder Quaker Houghton ett stort utbud av tjänster och utrustning för skötsel av dessa smörjmedel. I Sverige består Quaker Houghton av bolagen Houghton Sverige Ab och Binol AB.


Wallenius Water Innovation

Wallenius Water Innovation är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar unika och effektiva lösningar på betydande miljöutmaningar. Inom verkstadsindustrin medverkar Wallenius Water Innovation till säkrare arbetsmiljöer genom minskad exponering av hälsofarliga biocider tack vare FluidWorker som kontrollerar bakterier i skärvätskor med hjälp av UV ljus.