/ Testledarutbildning, Okategoriserad

2018-04-17 | Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017

Inbjudan till Testledarutbildning CNC Teknik2017, grön och blå nivå samt Industriteknik Bas

Utbildning för testledarbehörighet inom CNC-Teknik2017. Utbildningen omfattar testledarrollen på både grön och blå nivå samt Industriteknik Bas och ger behörighet att verka som testledare.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Vad är Industriteknik Bas och CNC-Teknik2017?
  • Normer och regler kring provgenomförande
  • IT-stödet MZ
  • Gemensamma bedömningskriterier
  • Etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare samt diskuterar frågeställningar kring detta.

Dag 1 genomgång av de teoretiska valideringarna, IT-plattformen samt testledarrollen. Dag 2 ägnas åt de praktiska proven och bedömningskriterier. Deltagare som ska ha behörighet för enbart Industriteknik Bas deltar under dag 1.

Datum: 17-18 april 2018
Tid: ”Lunch till lunch”, med start kl. 11.00 dag 1
Plats: Skärteknikcentrum, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Pris: 4 800 kr/person
Enbart Industriteknik Bas 3 000 kr/person

Kursen är fulltecknad
För att anmäla dig till reservlistan ta kontakt med:

Lasse Kjellberg
Tel. 070 57 63 63 1
Mail: lasse.kjellberg@sktc.s