Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg II 2020

Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg II

Stort tack till alla skolor och elever som var med i steg I. Grattis till följande skolor och elever som kvalificerat sig till steg II:

 • ABB Industrigymnasium
 • Alléskolan Hallsberg
 • Brogårdsgymnasiet
 • Falu Frigymnasium
 • Kattegattgymnasiet
 • KLARA Teoretiska Gymnasium, Göteborg Postgatan
 • Lars Kaggskolan
 • Mälardalens Tekniska Gymnasium
 • Nösnäsgymnasiet
 • Tingsholmsgymnasiet
 • Volvogymnasiet

Regionfinal

I år, 2021, arrangeras regionfinalen på distans enligt de riktlinjer, rekommendationer och arbetssätt som är beslutat av huvudmannen på respektive gymnasieskola.

När: 19-23 april
Tid: 4 h
Var: enligt huvudmannens riktlinjer.

Förberedelser inför regionfinalen

Som ett led i att tävlingsdeltagaren skall få en så bra upplevelse som möjligt redovisas här förberedelser. Tävlingsledningen har observerat att allt för många deltagare tappar poäng för att instruktioner inte följs.

Praktikaliteter, deltagaren får använda:

 • valfritt CAD-system
 • valfria böcker i ritteknik.

Tävlingsuppgift, deltagaren skall:

 • arbeta med assemblys som består av flera parter för export till STEP-format
 • skapa en sammanställningsritning med BOM-lista och ballonger som visar ingående delar
 • skapa en detaljritning på specifik del
 • skapa en animering i form av en film som visar funktionen
 • skapa en renderad bild på detaljen.

Förberedelser, gå igenom:

 • olika typer av relationer/mates i ditt program så att du kan skapa en så verklighetstrogen funktion som möjlig
 • hur du skapar animationer samt renderingar
 • hur du exporterar från ditt program:
  • assembly som STEP-fil
  • ritning som pdf
  • animering som film
  • rendering som bild.

Tävlingsinformation

Uppgifterna i regionfinalen kommer att vara lite öppnare än i steg I. Eleverna kommer att få skapa, en eller flera, delar utifrån givna förutsättningar. Fokus kommer ligga på konstruktionsmässigt tänkande, CAD-teknik, ritningsläsning och framtagande av ritning.

Tävlingen är öppen under hela veckan för att kunna förläggas till lämplig tid med avseende på övrig undervisning.

Inlämning

Filerna skall zippas och zip-filen ska döpas till följande: Förnamn_Efternamn_YYMMDD_Skola

Till exempel: Anna_Andersson_020214_Westerlundskagymnasiet

Här laddar du upp din zip-fil.

Loading