Hur hör en verktygsleverantör och yrkestävlingar i CNC-teknik ihop?

Hur hör en verktygsleverantör och yrkestävlingar i CNC-teknik ihop?

Iscar har under många år varit en del av Skärteknikcentrum Sveriges satsningar för unga yrkestalanger. Under 2024 är Iscar ambassadörer för Måns Kronmar och Emil Bermå Alexandersson från Vilhelm Mobergsgymnasiet som i maj på Elmia Produktionsmässor tävlar i SM i svarvning. 

Januari 2024

Varför engagerar sig en verktygsleverantör med ungdomar och utvecklingen av CNC-teknik?

Att svensk industri står inför enorma utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen har inte undgått någon. Det saknas arbetskraft redan idag och siffran beräknas stiga de kommande åren. För att svensk industri ska kunna fortsättas utvecklas krävs att den unga generationen ser industrin som en möjlig arbetsgivare. Iscar jobbar därför mycket med gymnasieskolan för att visa den bredd som industrin kan erbjuda.

Trots att en verktygsleverantör som Iscar inte är i direkt behov av CNC-operatörer ser de stora fördelar i att engagera sig i industriprogrammen och yrkestävlingar. Många gånger väljer en operatör att vidareutbilda sig eller gå vidare till en tjänst som servicetekniker, teknisk säljare eller produktionstekniker senare och för Iscar är dessa roller den viktigaste kontakten på tillverkande företag.

– Det är ett förlegat tankesätt att tro att en individ ska stanna på en arbetsplats under alla sina yrkesverksamma år. Så kanske det var förr men idag lever vi en värld som ställer om snabbare än någonsin. Det kommer vår kompetens också att göra, säger Björn Håkansson, marknadschef på Iscar.

Därför menar han att det är viktigt att investera i ungdomarna och lära sig förstå varför de väljer, eller inte väljer, ett yrke eller en arbetsgivare.

Fler satsningar för framtiden

Att våga satsa för framtiden är kanske viktigare nu än någonsin. För trots oroliga tider och svajiga ekonomier har industrin fortsatt tuffa på. Många verksamheter vill utvecklas och utvidgas men saknar kompetens nog för att göra det. För att framtiden ska se lika bra ut för den svenska industrin som historien har gjort krävs att fler öppnar ögonen och får chansen att ta del av vad industrin verkligen är. Högteknologisk, precis och viktig.

Iscar har valt att göra en del av sin framtidssatsning genom att möta den unga generationen där de finns, på gymnasieskolan. Där har man ställt ut en egen minimässa för att visa sin verksamhet och de möjligheter som finns hos Iscar som arbetsgivare. Men de har också genomfört utbildningar och pratat om branschen i stort och de tusentals karriärvägar som finns. Hos Iscar arbetar många produktionstekniker och säljare som en gång varit just CNC-operatörer.

– Det är viktigt att förstå att grundläggande kompetens inom CNC-teknik blir till hela branschens fördel. Människor med bred kompetens och erfarenheter inom olika yrken kan skapa en medarbetare med precis de kompetenser som någon annan i branschen behöver längre fram, säger Björn.

Han menar också att elever på industriprogrammen kanske drömmer om att bli exempelvis tekniker och CAM-beredare i framtiden. Industrin måste bli bättre på att visa att sådana tjänster kan vara nästa steg efter att ha arbetat några år som CNC-operatör. Många mindre företag erbjuder det till och med i samma tjänst. Där är det inte ovanligt att en medarbetare gör både och – bereder och kör programmen.

Framtiden är inte historien

Att branschen är en framtidensbransch är det inget att orda om. Automation, robotar och en teknikutveckling som går som tåget innebär att industrin står inför stora förändringar. Den kompetens som varit avgörande förut kommer se annorlunda ut i framtiden.

Iscar har sett en förändring i vad deras kunder söker. I dagsläget är många industrier hårt belastade och har inte tid att göra optimeringar på egen hand. För en verktygsleverantör handlar det inte längre enbart om att leverera verktyg. De behöver också vägleda tillverkande företag i vad de ska välja och varför.

– Det är inte bara industribranschen som kommer se annorlunda ut i framtiden. Framtidens medarbetare kommer inte att se på saker på samma sätt som de medarbetare vi har idag. Branschen måste därför anamma det som är viktigt för nästa generations medarbetare och våga utvecklas tillsammans med dem, säger Björn.

Emil Bermå Alexandersson, Björn Håkansson och Måns Kronmar.
Om Iscar

Iscar är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning. Iscar Sverige med huvudkontor i Uppsala marknadsför och säljer med hjälp av ett 45-tal medarbetare ett komplett sortiment av lösningar för fräsning, hålbearbetning, svarvning, avstickning och verktygshantering till svensk verkstadsindustri.

Iscar Sverige jobbar nära kunden för att med tekniskt kunnande och innovativa lösningar öka kundernas produktivitet och lönsamhet.

Text: Elin Elmersson