Uppdrag

UPPDRAG

Nytta direkt – Skärteknikcentrum erbjuder handfast verksamhet som ger nytta direkt i företagen. Exempel på det är validering och certifiering av yrkeskompetens, utbildningar, teknikträffar, nätverk mellan företag, utvecklingsprojekt tillsammans med forskningsmiljöer, och projektstöd.

Nytta på sikt – Skärteknikcentrum tillvaratar branschens intressen där det är svårt för det enskilda företaget att agera. Exempel på det är kvalitetssäkring av utbildningar i skolsystemet, medverkan i branschråd och expertgrupper inför politiska beslut som har betydelse för tillverkningsindustrin i Sverige.

Kompetenssäkrad produktion – Skärteknikcentrum ansvarar för branschens system för validering och certifiering. På drygt 80 testcentra över hela landet finns möjligheter till validering, kompetensutveckling och certifiering som säkerställer att medarbetarnas yrkeskompetens motsvarar branscherkända krav för olika funktioner.

Utan ungdomar ingen verkstad – Skärteknikcentrum satsar hårt på att koppla ihop ungdomar med intresse för utbildning som leder till kvalificerade jobb i vår bransch med företag som Ungdoms-SM i CNC-svarvning med stor finalvecka på Elmia Subcontractor och därefter Yrkes-SM, Worldskills och Euroskills är exempel på det.

Teknikagenda för framtiden – Skärteknikcentrum har ett teknikråd som väljs av föreningens medlemmar. Teknikrådet arbetar fram Skärteknikcentrums teknikagenda med satsningar på teknikseminarier, workshops och temadagar med våra tekniska medlemmar, utvecklingsprojekt och andra aktiviteter där kunskap kring ny teknik som påverkar våra produktionsprocesser omsätts i handling.

Teknikrådet består av en god blandning producerande företag, material- och verktygsleverantörer och forskningsutförare:

  • Björn Pehrsson
  • Börje Dahl
  • Erling Gunnesson
  • Hans-Börje Oskarson
  • Jacek Kaminski
  • Martin Ivarsson

Exempel på viktiga forskningsmiljöer vi samarbetar med är:
Chalmers Tekniska Högskola – MCR – Metal Cutting Research and Development Centre
Kungliga Tekniska Högskolan – DMMS – Design & Management of Manufacturing Systems

Samverkan kring forskning – Skärteknikcentrum är medlem i MCR och kan genom detta medlemskap erbjuda direkta kontakter med forskning, utveckling och utbildning inom våra teknikområden. Genom MCR har våra medlemmar också ingångar till andra viktiga forsknings-och utvecklingsenheter i Sverige och internationellt.

Kraftfulla samarbeten – Skärteknikcentrum utvecklar tillsammans med industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och övriga branschorganisationer ett gemensamt nationellt system för svensk industrivalidering. Internationell samverkan i Syndicat International du Décolletage ger utbyte av erfarenheter, kunskap och affärer för våra medlemmar.