Tävlingsmoment 1 FM

Tävlingsmoment 1

Läs igenom hela instruktionen noga innan du börjar genomföra uppgifterna. Kom ihåg att planera din tid väl. Det första passet där uppgift 1 och 2 genomförs är mellan 09:15 – 11:15. Uppgifter som lämnas in efter klockan 11:15 är diskvalificerade.

Introduktion
Dagens tävling kommer att fokusera på en iteration av produkt som räddar liv, nämligen en hydraulisk press som används för att bända upp till exempel bilkarosser vid trafikolyckor. Funktionen av pressen visas på bilen nedan.

Bild 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_rescue_tools#/media/File:Spreizer_schlossoeffnung.jpg

Uppgift 1
I de bifogade filerna hittar du step-filer (fem stycken) som tillsammans utgör några av de mest väsentliga delarna som ingår i sammanställningen av den hydrauliska pressen. De aktuella delarna kan sammanställas för att visa den grundläggande funktionen för pressen, se Figur 2. Det framgår också att med de bifogade detaljerna inte är tillräckliga för att få pressen att fungera. Mellan den blå detaljen, delning, och pressklorna, separator, saknas det en detalj.

Din första uppgift blir att skapa en detalj som ska fungera i sammanställning, som länkar samman detaljerna delning och separator. Skapa en ritning på detaljen, spara filen som .PDF

Döp filen till: LÄNK_FÖRNAMN_EFTERNAMN.

Loading

Uppgift 2
För att den hydrauliska pressen ska fungera på ett bra sätt måste klorna kunna vara helt stänga men också kunna öppna sig minst 160 grader utan att delarna kolliderar. Se exempel på klornas position i Figur 4 och Figur 5. Du har möjlighet att modifiera geometrin i detaljen separator, inget annat. Sträva efter att behålla utformningen av den aktuella geometrin så mycket som möjligt.
Skapa en sammanställningsritning som visar klon i stängt och öppet läge, dessa lägen visas Figur 4 och Figur 5. Dokumentet ska även innehålla materiallista samt indexballonger. Det ska tydligt framgå vilka detaljer som är vad och att det inte sker någon kollision mellan detaljerna.

Spara bilderna som .PDF och döp dem till: SAMMANSTÄLLNING_FÖRNAMN_EFTERNAMN.

Loading