Skärteknikcentrum Sverige bemannar upp med tre nya stjärnor