Wallåkra mekaniska – med teknik och framtidsfrågor i fokus

Strömsholmen AB

Ny medlem: Wallåkra mekaniska

Wallåkra Mekaniska – med teknik och framtidsfrågor i fokus

Wallåkra Mekaniska AB är ny medlem i Skärteknikcentrum Sverige. Ägaren Peter Strömberg ser fram emot vad företagen kan påverka tillsammans – både inom branschen, och gentemot politiska beslutsfattare.

Text: Karin Wallén

Mitt ute på den vackra skånska landsbygden, mellan bondgårdar och åkrar, ligger Wallåkra Mekaniska. Här, i ladan som en gång i tiden förvandlades till industrilokal, går CNC-maskinerna för fullt igen efter nedgången förra året.
– Det är många som tror att de har kommit fel när de kommer fram. Det är väl ingen traditionell plats för verkstadsindustri, konstaterar Peter Strömberg, vd och ägare på Wallåkra Mekaniska.
Han bor själv i byn Vallåkra, utanför Helsingborg, och har alltså nära till jobbet. Det var hans far som startade företaget 1984, då med tillverkning av komponenter till plastindustrin. 1991 gick företaget över till att jobba med skärande bearbetning.
Peter Strömberg har jobbat i familjeföretaget i 15 år, och tog över chefsrollen från sin far för ungefär åtta år sedan. Idag finns kunderna bland annat inom livsmedelsindustrin, förpackningsindustrin, men också i många andra segment.
– Vi tillverkar detaljer till många olika områden. Det är spridda skurar, vi är väldigt breda men vår inriktning är på mindre detaljer som man kan hålla i en hand.
Idag har Wallåkra Mekaniska sex anställda, och i maskinparken finns åtta CNC-maskiner – mestadels treaxliga fräsar men även en fyraxlig Fanuc Robodrill.

Svensk verkstadsindustri behövs

Peter Strömberg beskriver sin firma som ett ”litet men teknikintresserat företag”, och i likhet med många andra har han sett konkurrensen från låglöneländer som en allmän utmaning för svensk verkstadsindustri under lång tid.
– Om man kan se en fördel med pandemin så är det kanske att fler insett att det är en god idé att ha tillverkning kvar i landet. Jag tror att en del politiker kan ha fått upp ögonen för det, och naturligtvis även de företag som fick problem med importen, säger Peter Strömberg.
Annars tror han att den stora utmaningen, både nu och inför framtiden, är att hitta rätt kompetens. Inte minst har han funderat över hur skolorna ska kunna möta branschens behov.
– Det är till viss del ett politiskt problem. Det finns ett motstånd mot privata skolor, men samtidigt är det de som verkar ha störst framgång i vår bransch. Ett problem är också att YH-utbildningarna som yrkar på att köpa in CNC-maskiner har svårt att vinna upphandlingen, eftersom det kostar pengar. Istället ska man lära sig saker teoretiskt. Det är ett jätteproblem.

Starkare tillsammans

Lösningen för att få kompetent personal är så gott som alltid att utbilda på plats, menar Peter Strömberg. Just frågan om utbildning får honom att tända till, och det är en av anledningarna till att Wallåkra Mekaniska nu gått med i Skärteknikcentrum Sverige. Han hoppas att han tillsammans med andra ska kunna engagera sig i viktiga frågor.
– Om vi är en större grupp företag som samarbetar så tror jag vi kan få mer att säga till om. Vi kan påverka tillsammans.
En sak han också uppmärksammat och är nyfiken på är den branschgemensamma validering som tagits fram med hjälp av bland annat Skärteknikcentrum. Han ser det som en stor fördel att kunna använda sig av ett instrument som kan mäta befintlig kompetens i företaget, och hur behovet av vidareutbildning ser ut. Det är något han ligger i startgroparna för att gå vidare med. Men han ser också fram emot att få mer kontakt med andra företag i branschen, för att kunna utbyta erfarenheter.
– Jag tycker det är bra för företag i vår bransch att nätverka och samarbeta. För många företag är det mest fokus på leverantörerna annars. Men här kan vi ha en neutral plattform att nätverka på, och det tror jag behövs.