Mitt konto

Gymnasieutbildning

Programrådet för industritekniska programmet
Det nationella programrådet träffas ungefär fyra gånger per år. Vid programrådets möten diskuteras framför allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Ledamöterna är representanter från arbetslivet med kunskap om programmets yrkesområden.

Ledamöter
Skolverket har utsett följande ledamöter och ersättare för mandatperioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

Kenneth Edvardsson, GS-facket
Elisabeth Egerblom, Svetskommissionen
Ola Karlsson, Montico HR Partner AB, ersättare
Jan Frånlund, Föreningen Underhållsteknik
Ingmar Andreasson, Föreningen Underhållsteknik, ersättare
Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna
Thomas Hedberg, Arbetsförmedlingen
Sara Petersson, Arbetsförmedlingen, ersättare

Greta Hjortzberg, IKEM
Josefine Larsson, IF Metall
Tomas Petersson, Skärteknikcentrum Sverige AB
Ulrika Elmersson, Skärteknikcentrum Sverige AB, ersättare
Susanne Rönnemark, Myndigheten för yrkeshögskolan
Tommy Olsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, ersättare
Björn Uppfeldt, MVR Service AB