Ungdoms-SM i CNC-teknik – steg I 2022

Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CNC-teknik – steg I

Välkommen till Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CNC-teknik 2023

Tävlingen genomförs i tre steg:

 • Steg I: 3 mars – 12 maj 2023
 • Steg II: 1 september – 22 september 2023
 • Steg III: 14 – 16 november 2023, Elmia Subcontractor

Tävlingen är en lagtävling om två personer.

Steg I innefattar en webb-baserad teoridel och en praktisk del, men dessa behöver inte nödvändigtvis genomföras vid samma tillfälle. De olika delarna behöver inte heller genomföras i en specifik ordning. Från steg I kvalificerar sig skolans bästa lag.

Steg II genomförs på samma sätt, men nu tävlar skolorna mot varandra och de fyra bästa lagen kvalificerar sig till nästa steg.

Steg III är en nationell tävling som arrangeras på Elmia Subcontractor. Härifrån kvalificerar sig de bästa individerna till Yrkes-SM 2024. Varje skola, elev som lärare, ansvarar för att uppgiften utförs utan hjälp eller annan assistans.


STEG I – UPPGIFT A (teori)

Tid till förfogande: 40 minuter. Totalt 15 poäng.

Du kommer att få svara på 30 frågor. Frågorna är hämtade från valideringssystemet: Industriteknik BAS

Direkt efter genomfört prov får deltagaren veta hur det gick.

Länk: https://startmz.com/sm2023

Aktiveringskod: 4HR-3K3


STEG I – UPPGIFT B FRÄSNING (praktik)

Tid till förfogande: 3 timmar. Totalt 16 poäng.

Regler

Maskinen som den praktiska uppgiften ska utföras i riggas med verktyg av lärare innan tävlingsmomentet börjar. Verktygen ska anpassas efter bifogad ritning. Kringutrustning som mätdon, skall finnas att tillgå i närheten. Lämpligt material för tillverkning av detalj står respektive skola för. Tävlande får inte ta del av uppgiften innan tävlingstiden börjat.

Programmering skall ske utan CAD/CAM-program eller liknande.

Hjälpmedel

 • Verkstadshandbok
 • MechTab app
 • Penna och papper
 • Miniräknare
 • Maskinmanual

Uppgift – bearbetning
Material: Aluminium
Tillverkning av detalj: Steg 1 – Fräsning
Mätprotokoll: Steg 1 – Mätprotokoll

Tävlingsbidrag lämnas in enligt följande
Mätprotokoll skickas till kristoffer.s@malardalenstekniska.se senast den 12 maj.


STEG I – UPPGIFT B SVARVNING (praktik)

Tid till förfogande: 3 timmar.

Regler

Maskinen som den praktiska uppgiften ska utföras i riggas med verktyg av lärare innan tävlingsmomentet börjar. Verktygen ska anpassas efter bifogad ritning. Kringutrustning som mätdon, skall finnas att tillgå i närheten. Lämpligt material för tillverkning av detalj står respektive skola för. Tävlande får inte ta del av uppgiften innan tävlingstiden börjat.

Programmering skall ske utan CAD/CAM-program eller liknande.

Hjälpmedel

 • Verkstadshandbok
 • MechTab app
 • Penna och papper
 • Miniräknare
 • Maskinmanual

Uppgift – bearbetning
Material: Valfritt.
Tillverkning av detalj Steg 1 – Svarvning

Tävlingsbidrag lämnas in enligt följande

Mätprotokoll skickas till per.fredriksson@vaxjo.se senast den 12 maj.

Lycka till!