Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg I 2023

Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg I

Välkommen till Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion 2022-2023

Tävlingen genomförs i tre steg. De två första stegen är uttagstävlingar:

steg I: Från nu t.o.m. 10 november 2023
steg II: 24 november – 22 december 2023
steg III: 1 dag under v. 5-6 2024

Tävlingen är individuell, steg I innefattar en webb-baserad teoridel, och en praktisk övning där resultat-filerna skickas in för bedömning. Dessa behöver inte nödvändigtvis genomföras vid samma tillfälle eller i en specifik ordning. I steg II genomförs en liknande tävling men med något högre svårighetsgrad. Räkna med att den första och andra omgången tar minst en halv skoldag i anspråk. Finalen i maj kommer troligtvis att arrangeras digitalt.

De ungdomar som når pallplats under finalen i maj är kvalificerade till tävlingen Yrkes-SM den 23-25 april i Karlstad 2024.

PROGRAMVARA

Under uttags- och finaltävlingarna används valfritt CAD-program. Under Yrkes-SM används programmet Autodesk Inventor Professional. Programmet finns att ladda ner för studenter på autodesk.com, registrera dig på ”student community”.

STEG I – UPPGIFT A (teori)

Tid till förfogande: 47 minuter.

Du kommer att få svara på 35 frågor. Frågorna är hämtade från validerings- och certifieringssystemets teoretiska del för CNC Teknik2017, grönt certifikat med de utvalda modulerna: kvalitet, matematik, materiallära, produktionsteknik/ekonomi, ritningsläsning och toleranser. Läs frågan noga och markera det rätta svaret. Direkt efter genomfört prov får du veta hur det gick.

Länkhttps://startmz.com/cadsm2023

Aktiveringskod: R4Y-Y5Z

STEG I – UPPGIFT B (praktik)

Tid till förfogande: 2h 30 min.

Din uppgift är att rita upp denna tving Snabbtving – Biltema.se. Företaget har tyvärr blivit av med det digitala underlaget och vill helt sonika ha din hjälp för att kunna tillverka flera exemplar av den. Ditt uppdrag blir nu att med så stor likhet och proportionalitet som möjligt rita upp de synliga delarna hos tvingen. Gör den som flera parter. Använd gärna färdiga skruvar där det behövs.

Resultatet ska för övrigt vara så likt sitt original som möjligt.

Så här går det till:

 1. Du skall rita dina parter och sätta ihop så som bilden visar.
 2. Du skall också göra en ritning av den inrutade delen på bilden (endast den svarta delen), fullständigt måttsatt enligt standard, i storlek A3. Välj lämpliga vyer.
 3. Du skall skapa en renderad bild som visar ett så likt utseende som möjligt, mot vit bakgrund.

Dokument för inlämning:

 • Allt lämnas i en komprimerad map (zip-fil).
 • I den komprimerade mappen lägger du in:
  • din part som en STEP-fil.
  • din ritning som en pdf
  • din bild som png eller jpeg

Filerna skall zippas och zip-filen ska döpas till följande: Förnamn_Efternamn_YYMMDD_Skola

Till exempel: Anna_Andersson_040214_Westerlundskagymnasiet

Här laddar du upp din zip-fil.