Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion – steg I

Välkommen till Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CAD-konstruktion 2021-2022

Tävlingen genomförs i tre steg. De två första stegen är uttagstävlingar:

steg I: 20 september – 29 oktober 2021 (lokal tävlingsperiod)
steg II: 25 november – 6 december 2021 (regional tävlingsperiod)
steg III: 19 januari 2022 (nationell tävling).

Tävlingen är individuell, steg I innefattar en webb-baserad teoridel, och en praktisk övning där resultat-filerna skickas in för bedömning. Dessa behöver inte nödvändigtvis genomföras vid samma tillfälle. Dessa delar behöver inte heller genomföras i en specifik ordning. I steg II genomförs ett antal ”regionfinaler”. Hur många och var beror på utfallet från den första omgången. Härifrån kvalificerar sig de bästa individerna till den nationella finalen i Ungdoms-SM i april. Räkna med att den första omgången tar minst en halv skoldag i anspråk, regionfinalen går under en heldag. Finalen kommer troligtvis att arrangeras i digitalt.

De ungdomar som når pallplats under finalen i april är kvalificerade till tävlingen Yrkes-SM den 10-12 maj i Växjö 2022.

PROGRAMVARA

Under uttags- och finaltävlingarna används valfritt CAD-program. Under Yrkes-SM används programmet Autodesk Inventor Professional. Programmet finns att ladda ner för studenter på autodesk.com, registrera dig på ”student community”.

STEG I – UPPGIFT A (teori)

Tid till förfogande: 47 minuter.

Du kommer att få svara på 35 frågor. Frågorna är hämtade från validerings- och certifieringssystemets teoretiska del för CNC Teknik2017, grönt certifikat med de utvalda modulerna: kvalitet, matematik, materiallära, produktionsteknik/ekonomi, ritningsläsning och toleranser. Läs frågan noga och markera det rätta svaret. Direkt efter genomfört prov får du veta hur det gick.

Länk: https://startmz.com/cadsm2021

Aktiveringskod: LAH-HGY                        

STEG I – UPPGIFT B (praktik)

Tid till förfogande: 3 timmar.

Din uppgift är att rita upp denna limpistol från BILTEMA. Företaget har tyvärr blivit av med det digitala underlaget och vill helt sonika ha din hjälp för att kunna tillverka flera exemplar av denna så populära artefakt. Du kommer till din hjälp få en av delarna uppritad – den svarta toppen där limmet trycks ut. Ditt uppdrag blir nu att med så stor likhet och proportionalitet som möjligt rita upp de synliga delarna hos limpistolen. Allt som syns på bilden nedan, med sladden avklippt. Resultatet ska vara så likt sitt original som möjligt med alla dess detaljer.
Insidan behöver du inte rita upp!

Så här går det till:

 1. Du får rita delarna separat och göra en assembly eller rita hela delen som en del.
 2. Du får en STEP-fil av den svarta toppen som start. Den ska vara med i din modell som en av parterna (om du gör en assembly) alternativt med rätt mått (om du ritar en part). Denna skall också göras en ritning av, måttsatt enligt standard.
 3. Du skapar en renderad bild som visar ett så likt utseende som möjligt, mot vit bakgrund.

Dokument för inlämning:

 • Allt lämnas i en komprimerad map (zip-fil).
 • I den komprimerade mappen lägger du in:
  • din part eller assembly (med alla parter) som en STEP-fil.
  • din ritning av den svarta toppen som en pdf i stående A4.
  • din bild.

Filerna skall zippas och zip-filen ska döpas till följande: Förnamn_Efternamn_YYMMDD_Skola

Till exempel: Anna_Andersson_040214_Westerlundskagymnasiet

Här laddar du upp din zip-fil.

Laddar