Tävlingsmoment 2 EM

Tävlingsmoment 2 EM

Läs igenom hela instruktionen noga innan ni börjar genomföra uppgifterna. Kom ihåg att planera er tid väl. Det andra passet där uppgift 3 & 4 genomförs är mellan 12:15 – 14:45. Uppgifter som lämnas in efter klockan 14:45 är diskvalificerade.

Uppgift 3
Skapa en detaljritning för den bifogade step-filen delare, som visas i Figur 6.

Ritningen ska innehåll korrekt måttsättning och vyplaceringar enligt gällande standarder. De två hålen som är markerade med pilar i bilden nedan måste kunna med rotation för axlarna som monteras i dem, måttsätt dessa hål med lämplig tolerans för få önskad passning.

Figur 6. delare

Spara ritningen som .PDF och döp den till: DELARE_FÖRNAMN_EFTERNAMN.

Loading

Uppgift 4
Gör en animation som följer nedanstående schema:

TID: MOMENT:
0-4 s Rotation 360 grader kring lämplig axel
4-6 s Gör lämpliga detaljer transparanta för att kunna visa invändig mekanik.
6-10 s Animera mekaniken för att visa funktionen

Spara filen om .MP4 eller .AVI och döp den till: ANIMATION_FÖRNAMN_EFTERNAMN.

Skicka filen genom Sprend – https://sprend.com/ till info@sktc.se