Verktyg med hållbarhet i fokus

Verktyg med hållbarhet i fokus

Hög personlig service, bred produktportfölj och innovativa lösningar – ja det är grundstenen för Iscar Sverige som sedan 1987 säljer verktyg till svensk verkstadsindustri. Tillsammans med sina kunder vill Iscar att den svenska industrin ska förbli konkurrenskraftig på den globala marknaden.

September 2023

Industrin är i en pågående omställningsfas. För en verktygsleverantör som Iscar påverkas man i allra högsta grad av förändringar som tex elektrifiering, 3D-printing och artificiell intelligens (AI). Allt eftersom verktygsmaskiner, material och metoder förändras utvecklar Iscar verktyg som svarar upp till den snabba utvecklingen.

För Iscar är det viktigt att kontinuerligt jobba med utbildning och utveckling inom företaget. Både vad gäller ny teknik och nya tillverkningsmetoder. All utveckling grundar sig i att kunden ska få den support som krävs för att fortsätta utvecklas i linje med de krav som finns från branschen.

En fortsatt hållbar konkurrenskraftig industri

Iscar har ett stort fokus på hållbarhet vilket syns på utvecklingen av Iscars verktyg, genom exempelvis att använda mindre hårdmetall. Fler vändskärslösningar finns idag i mindre dimensioner än tidigare. Modulära lösningar med utbytbara skärhuvuden, verktyg med lägre effektåtgång och andra materialbesparande lösningar är andra exempel på hur verktygen har utvecklats för ökad hållbarhet.

Branschen är i stort behov av kompetens och det är viktigt att fler unga attraheras av jobb inom industrin. I dagsläget finns det fler arbetstillfällen än det finns kvalificerad arbetskraft. För Iscars kunder är det i många fall svårt att hitta den rätta tekniska kompetens som företagen behöver.

Iscar har nyligen anställt tre nya medarbetare i syfte att kunna ge ännu högre servicenivå och exempelvis kunna jobba tillsammans med sina kunder i teknikprojekt eller stötta med viktig kompetens. Med en ökad personlig närvaro kan Iscar bidra till en ökad produktivitet och lönsamhet för sina kunder. En satsning som i sin tur bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige.

– Vi ska vara lätta att jobba med och hålla högsta kvalitet hela vägen från support till service, verktyg och leverans. Vi har en stor fältorganisation och tror på personlig närvaro hos våra kunder. Samtidigt har vi under de senaste åren utvecklat många digitala tjänster som gör att kunden kan ta hjälp av vår kompetens på flera sätt. Iscar är en partner som levererar både värde och mervärde till våra kunder, säger Hannes Strache, vd på Iscar Sverige.

Text: Elin Elmersson

Om Iscar

Iscar är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning. Iscar Sverige med huvudkontor i Uppsala marknadsför och säljer med hjälp av ett 45-tal medarbetare ett komplett sortiment av lösningar för fräsning, hålbearbetning, svarvning, avstickning och verktygshantering till svensk verkstadsindustri.

Iscar Sverige jobbar nära kunden för att med tekniskt kunnande och innovativa lösningar öka kundernas produktivitet och lönsamhet.