Industri, en bransch för alla!

Industri, en bransch för alla!

Svensk industri ligger i framkant, är en high-tech bransch som bygger på precision och noggrannhet och som dessutom ger högavlönade jobb med stora utvecklingsmöjligheter. Ändå är det få som väljer att göra karriär inom industrin. Det vill Stenbergs vara med och ändra på. Därför är de nu ambassadörsföretag åt ett lag från Lichron Teknikgymnasium i Ungdoms-SM för CNC-teknik.

Februari 2024

Hur kan det komma sig att en bransch med så fina framtidsutsikter inte får mer uppmärksamhet. Industrin är en bransch som varit med och byggt Sverige. Det är också en bransch som fortsatt vill vara världsledande och utvecklas. Ändå är det få som pratar om den som en framtidsbransch. En anledning tycks vara dålig koll på vad industri egentligen är. Och ofta grundar sig fördomar i okunskap och vagt intresse.

Stenbergs är ett av de företag som valt att investera både tid och pengar i att göra branschen synlig och attraktiv. Mathias Holmqvist jobbar med rekrytering på Stenbergs och tycker sig se ett glapp i samhället där skolor inte värderar industrikunskap tillräckligt högt. Därför vill Stenbergs vara med och visa vägen. De tror nämligen på ung kompetens och vill att fler ska hitta till branschen.

Investerar för framtiden

Tillsammans med Skärteknikcentrum Sverige vill Stenbergs vara med och synliggöra de unga talanger som finns och visa att de är viktiga för branschen. Industrin har sedan fler år tillbaka jobbat i motvind när många jagar häftiga högskoletitlar.

– Det är dags att sätta yrkeshögskola, praktiska utbildningar och lärlingsutbildningar på kartan. Här finns precis den kompetens som industrin behöver. Vi behöver prata gott om den här typen av utbildningar och visa att de leder till bra jobb. I den här branschen sker utvecklingen snabbt, säger Mathias Holmqvist.

Stenbergs är inte med och stöttar industrins yrkestävlingar enbart för egen vinning. De vill ta ett helhetsgrepp om kompetensfrågan och framtiden för svensk industri. Genom att vara en del av evenemanget vill man vara en förebild för andra i branschen.

– Vi investerar i framtiden. Och vi vill visa alla som ännu inte vet vad industri innebär att vår svenska industri är riktigt bra. Här behöver vi vass kompetens som förstår ettor och nollor, matematiska formler och programmering. Vi behöver genier, säger Mathias.

Vad kan branschen göra annorlunda för att säkra framtidens kompetensbehov?

Kompetensfrågan är bred och den handlar inte bara om generation Z. Nej, kompetensbristen löser sig inte enbart med den unga generationen. Det krävs att människor i andra branscher och yrken kan tänka sig att skola om sig och välja industri. En av nycklarna till att fler väjer industrin som arbetsgivare kan vara att föra branschen in i ljuset. Det är en enorm möjlighet att fånga intresse bland de som ännu inte vet vad industri är. Där finns ett oskrivet blad där branschen själv kan välja vad som ska skrivas.

Mathias menar att insatser man som aktör i branschen kan göra för att attrahera kompetens är att jobba med högskolan. Öppna upp för LIA-platser, erbjuda case för examensarbeten eller bjuda in till studiebesök. Bli bättre på att marknadsföra sig och sina medarbetare, lyfta unga som valt industrin som sin bransch och våga investera på platser där målgruppen befinner sig.

– Generation Z är födda och uppvuxna med teknik. Det är de som kommer kunna hjälpa oss att utvecklas och skapa möjligheter där vi inte vet att möjligheter finns, säger Mathias.

Utmaningarna för branschen ser liknande ut och kompetensfrågan är ett dilemma för de allra flesta. Stenbergs har valt att ta saken i egna händer och utbildar kompetens internt. Dessutom använder de valideringsverktyg för att kartlägga sin kompetens.

– En bra medarbetare behöver inte vara den som kommer till oss och kan allt. En bra medarbetare är också en driven individ som är villig att testa någonting nytt och lära sig nya saker, avslutar Mathias.

Stenbergs är ambassadörer åt Oskar Gustavsson och Erik Andersson från Lichron Teknikgymnasium.
Om Stenbergs

Stenbergs har varit en naturlig partner för verkstadsindustrin sedan 1919 och erbjuder svensk industri ett brett utbud av maskiner, automation och tjänster.

Text: Elin Elmersson