Att ha roligt på jobbet är pricken över i:et

Att ha roligt på jobbet är pricken över i:et

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB se tillbaka på en 147 år lång och vindlande historia. Men nu blickar man framåt, med målet att utvecklas inom alla kompetenser. Som medlemmar i Skärteknikcentrum Sverige hoppas bolaget på givande utbyte med andra i branschen.

Oktober 2022

– Mina första ord var: Jag kan inte ett skit om vad ni gör, men jag kan affärer. Vi litar på varandra och jobbar utifrån det.

Det har gått fyra år sedan Patrik Kåhre steg in på Lidköpings Mekaniska Verkstads AB med uppgift att vända en sviktande lönsamhet. Med sig hade han en tro på styrkan i delaktighet på arbetsplatsen och möjlighet att påverka sin situation.

– Hjärtat i verksamheten är produktionen. Vi på kontoret är mer en stödfunktion, konstaterar Patrik Kåhre.

Patrik har en mångårig bakgrund inom Volvobolagen i Skövde, har varit ansvarig för LEAN-konceptet på Volvo i Sverige, och jobbat både som konsult och som vd på flera andra andra företag innan han 2018 värvades till Lidköpings Mekaniska Verkstads AB, där han snart blev vd. Han sitter även med i koncernledningen för ägaren Motala Verkstad Group, MVG.

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB historia är lång och anrik. Företaget startades 1875, och fusionerades med SKF 1929. Därefter följde många resor fram och tillbaka under krigstid och efterkrigstid – men samarbetet med SKF fortsatte fram till år 2000, då LMV bröt sig ur. Sedan 2008 bedrivs legotillverkning av komplicerade maskinkomponenter och prototyper till ett flertal företag och sektorer. Bland kunderna finns bland annat Volvo lastvagnar och Volvo Cars, SKF, Saab, Saab Scania och Sandvik.

– Men vi jobbar också mycket mot den växande energisektorn, till exempel med innovativa företag som jobbar med energi i havsmiljö.

Vill nå ut till ungdomarna

På fabriken i Lidköping finns idag 35 anställda. Personalomsättningen är väldigt liten – på gott och ont. Precis som för branschen i stort är det svårt att få tag på utbildad personal, men genom samarbete med industritekniska skolor i närheten lyckas företaget ibland anställa yngre förmågor.

– Vi har utvecklat ett lärande på plats som jag tycker fungerar väl. Personalen här tar väl hand om de nya. De känner sig bekväma och vågar ta initiativ, säger Patrik Kåhre.

Han är mycket ute på skolor och försöker få svar på vad det är som gör att färre ungdomar söker sig till industrin och industritekniska utbildningar. Svaren han får handlar om att industrin måste visa upp sig mer, gärna i sociala medier. Det är något som LMV tagit till sig.

– Bland annat har vi anlitat en tjej som jobbar med marknadsföring, lite av en influencer kan man säga. Hon ska nu ta hand om våra instagramkonton på MVG och LMG.

Patrik Kåhre tror dock att man behöver börja väcka intresset för industrin redan när barnen är yngre, kanske från lågstadiet eller tidigare. Men allt som kan göra att fler upptäcker och börjar intressera sig för industrijobben är positivt, och som ett led i detta arbetet får Lidköpings Mekaniska Verkstads AB snart besök av ett gäng så kallade syvare (tidigare syokonsulenter) som nu ska få en bättre inblick i hur arbetsplatsen och uppgifterna ser ut – och sedan kan föra det vidare till eleverna.

Att skapa en attraktiv arbetsplats

Kontakten med skolorna är viktig. Men i rekryteringsarbetet är man även öppen för andra vägar in i yrket. Vare sig personerna redan har grundläggande kunskap om verkstadsindustrin eller inte så utbildar man på plats.

– Vi kan anställa från helt andra sektorer i samhället, till exempel vården. Viljan att lära är nummer ett. Och att ha roligt på jobbet är pricken över i, säger Patrik Kåhre.

Men för att locka ny arbetskraft måste man också vara en attraktiv arbetsplats. Det stannar inte vid att erbjuda utbildning, menar han.

– Jag lyssnar mycket på mina vuxna barn, vad de tycker är viktigt. Idag vill man ha flexibla arbetsförhållanden. Det kanske inte alltid fungerar i industrin, men till viss del kan vi anpassa oss. Vi har till exempel ändrat våra skift lite för att det ska passa hur familjer ofta ser ut idag med två arbetande föräldrar. Vi har flextid inom rimliga gränser.
Även utanför arbetstid skapas tillfällen för umgänge, med aktiviteter som grillning, fiske, padel och bandymatcher.

Nätverkande är a och o

Som medlem i Skärteknikcentrum Sverige ser Patrik Kåhre fram emot ett större nätverk, för hela företaget. Bara strax efter att LMV gått med fick några i personalen åka till en konferens om forskning om hårdsvarvning på SKF i Göteborg, arrangerad av Skärteknikcentrum Sverige.

– Det gav en inblick i forskningen, men för oss gav det också ringar på vattnet genom att vi kunde utöka vårt nätverk. Det är jätteviktigt. Det är en stor anledning till varför vi vill vara med, säger Patrik Kåhre.

Han hoppas på givande utbyte och samarbete med andra i branschen.

– Vi måste bli effektivare eftersom vi slåss på en global marknad. Och löner kan vi inte slåss med. Vi måste titta på bearbetningsbarheten i våra material. Utveckla skärmetoder, skärplattornas egenskaper och mycket annat. Allt för att bli konkurrenskraftiga.

För egen del ser han sin bakgrund med LEAN-konceptet som en tillgång och möjlighet att dela med sig av i nätverket. Som en röd tråd genom karriären har hans uppgift handlat om att vända en sjunkande lönsamhet till en bättre framtid. Så vad är receptet?

– Att jobba med ett humant, inkluderande och inspirerande ledarskap, konstaterar Patrik Kåhre.

– När jag gick ledarskapsutbildning för 30 år sedan var det något helt annat än idag. Det måste man jobba med och utveckla. I grunden måste du ha ett människointresse, det funkar inte annars.

Om Lidköpings Mekaniska Verkstads AB

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB grundades 1875 som kom att leda till att bolaget fusionerades med SKF år 1929. I dag levererar företaget både maskinkomponenter, prototyper och andra detaljer som kräver hög noggrannhet genom skärande bearbetning och montering. Sedan december 2019 är de en del av MVG Motala Verkstad Group AB.

Text: Karin Wallén