Nu arrangerar Skärteknikcentrum Sverige årets branschträff: SKÄRTORSDAG 2021

NU ARRANGERAR SKÄRTEKNIKCENTRUM SVERIGE ÅRETS BRANSCHTRÄFF: SKÄRTORSDAG 2021 DEN 23 SEPTEMBER

Välkomna till en heldag för den skärande bearbetningsbranschen på EPIC – Innovation & Technology Center i Växjö – en fortsättning på succén 2019 . Skärteknikcentrum Sveriges målsättning är att arrangera denna form av mötesplats varje år framöver. Forumet kallar vi Skärtorsdag eftersom det är på torsdagar som arrangemanget genomförs. En digital variant – Skärtorsdag X – lanserades i samband med Riksföreningen Skärteknikcentrum Sveriges årsmöte den 20 maj. Längre ner hittar du länk till det senaste arrangemanget.

SKÄRTORSDAG 2021 handlar om hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige.

SKÄRTORSDAG 2021 är en torsdag för ledare och medarbetare i produktionen med intresse och ansvar för hur vi möter utmaningarna med en hållbar och konkurrenskraftig produktion.

SKÄRTORSDAG 2021 är en torsdag full av kunskap, erfarenhet och nätverkande med fokus på skärande bearbetning och hållbar konkurrenskraft. Korta presentationer från experter inom varje tema varvas med konkreta exempel från företag. Efter lunch är det prisutdelning i uttagstävlingen i CNC-teknik till Yrkes-VM och Yrkes-EM. På plats finns utställare med sina bästa lösningar på branschens utmaningar. Efter sista punkt på programmet blir det mingel för alla.

Välkomna till Skärteknikcentrum Sveriges mötesplats för skärande bearbetning.

Dokumentation från Skärtorsdag X den 17 juni

Anmälan för konferensgäster öppnar i augusti

Slide 1

Vi vill erbjuda er som tekniska medlemmar att medverka i arrangemanget genom att ta plats under dagen i programmet eller i vår utställning.

Slide 1

Vi vill erbjuda er som tekniska medlemmar att medverka i arrangemanget genom att ta plats under dagen i programmet eller i vår utställning.

Tid

Torsdag den 23 september 2021, prel kl 09.30-16.45
Registrering från kl 08.30

Plats

EPIC – Innovation & Technology Center, Georg Lückligs väg 1, Växjö

Förslag på medverkan

Utställare

För dig som vill ta plats i utställningshall för att förevisa produkt/tjänst. Minglet kommer att ske i anslutning. Två fikapauser och en längre lunch samt möjlighet att nå kunder i samband med uttagstävling i maskinhall.
Förutsättning: ca 2 kvm yta, el, ståbord.
Exponering: logga och text på vad som förevisas i programblad och dokumentation till deltagarna. Möjlighet att bidra med give aways till deltagarnas konferenspaket.
Kostnad: 10 000 kr, inkl. konferenspaket för två företagsrepresentanter.
Efter 5 september är kostnaden 15 000 kr, inkl. konferenspaket för två företagsrepresentanter.

Sponsor

För dig som vill vara med och synas men inte har möjlighet att delta i program eller utställning.
Exponering: logga och kort företagspresentation i programblad och dokumentation till deltagarna. Logga på sponsorvägg. Möjlighet att bidra med give aways till deltagarnas konferenspaket.
Kostnad: 5 000 kr, inkl. konferenspaket för en företagsrepresentant.
Efter 5 september är kostnaden 10 000 kr, inkl. konferenspaket för en företagsrepresentant.

Medarrangör

För dig som vill ta större plats men inte har möjlighet att delta i program eller utställning.
Exponering: logga och kort företagspresentation i programblad och dokumentation till deltagarna. Logga på sponsorvägg. Möjlighet att bidra med give aways till deltagarnas konferenspaket.
Kostnad: 50 000 kr, inkl. konferenspaket för två företagsrepresentanter.
Ej valbart efter 5 september.

Medverkande

För dig som vill vara med i programmet, se teman för dagen ovan.
Exponering: logga och text på vad som presenteras i programblad och dokumentation till deltagarna med bildpresentation, minnesanteckningar och gärna länkar till mer information och film. Möjlighet att bidra med give aways till deltagarnas konferenspaket.
Förutsättning: presentation, 15 min, tillsammans med ett producerande företag som beskriver tillämpning av det ni presenterar, 10 min.
Erbjudande: coachning av retorikkonsult.
Kostnad: kostnadsfritt, inkl. konferenspaket för en föredragshållare.

Alla priser är exkl. moms, avgiften faktureras.

Laddar