/ nov

2018-11-06 – 2018-11-07 | Testledarutbildning

Utbildning som ger testledarbehörighet för

  • CNC Teknik2017, grön och blå nivå
  • Industriteknik BAS

Utbildningsinnehåll

  • Genomgång av branschgemensam BAS-validering och branschspecifik validering och certifiering enligt CNC-Teknik2017
  • normer och regler kring provgenomförande
  • IT-stödet MZ
  • gemensamma bedömningskriterier
  • etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Under utbildningen genomförs ett antal övningar kring rollen att vara testledare med tillhörande diskussion.

Kursinformation
Datum: 2-3 oktober 2018 eller 6-7 november 2018
Tid: dag 1 kl. 11.00-17.00, dag 2 kl. 08.00-13.00
Plats: Skärteknikcentrum Sverige, Jönköpingsvägen 15, Värnamo
Pris: CNC Teknik2017 4 800 kr/person (exkl. moms)
Industriteknik BAS 3 000 kr/person (exkl. moms)
Förtäring: lunch, fika och gemensam middag ingår

Upplägg dag 1
Genomgång av system för validering och certifiering, IT-plattform och testledarroll.

Upplägg dag 2
OBS! Endast för testledare CNC Teknik2017
Fokus på praktiska prov och bedömningskriterier.

Deltagare skall ha lägst den nivå på certifikat eller kompetensbevis för den nivå testledarutbildningen avser.

Utbildningsledare: Lasse Kjellberg, tfn 070-576 36 31, e-post lasse@sktc.se

Laddar