TOP3

Svenska Skärteknikföreningen är en nationell intresseförening för företag verksamma inom skärande bearbetning samt deras leverantörer. Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är föreningens utvecklingsbolag och driver verksamhet inom områden som är viktiga för branschens företag. Föreningen har funnits sedan 1991 och från och med 2006 har man drivit kansli och operativ verksamhet genom SKTC.

Mycket av verksamheten utvecklas och genomförs i samverkan med företag, andra branschorganisationer, högskolor och andra aktörer.
Majoriteten av medlemmarna är mindre och medelstora företag, men verksamheten i SKTC vänder sig inte enbart till medlemmar utan är också öppen för andra företag, både inom och utanför branschen. Ett flertal större och välkända företag är också engagerade i SKTC:s verksamhet, tex i valideringssystemet och i olika teknikutvecklingsprojekt.

Vi påverkar hur industritekniska gymnasieprogrammet utformas, hur arbetsmarknadsinsatser matchar branschens behov och hur branschens position utvecklas nationellt och internationellt. Genom Skärteknikcentrum valideras och certifieras yrkeskompetens för CNC-tekniker på VINTEKK testcenters över hela Sverige.


Internationellt nätverk
Genom Syndicat International du Decolletage (SID), den internationella föreningen för skärande bearbetning, erbjuds medlemsföretagen internationell branschinformation samt att delta i SIDs nätverk och konferenser. Nästa SID-konferens hålls i Köln 2016.

Läs om SID-konferensen 2014 >>


Rötterna i Gnosjö

Skärteknikcentrum har sina rötter i Skärteknikcentrum i Gnosjöregionen AB. Bolaget bildades 1999 av IUC i Gnosjöregionen AB och 24 lokala företag som var sysselsatta inom området skärande bearbetning. Redan i ett tidigt skede samarbetade man med Svenska Svarvföreningen. Årsskiftet 2005-2006 bildades så nationella Skärteknikcentrum Sverige AB och Svenska Svarvföreningen bytte namn till Svenska Skärteknikföreningen. Skärteknikcentrum är deras gemensamma kansli.

sktc-footer5

Skärteknikcentrum Sverige AB
Jönköpingsvägen 15
331 34 Värnamo
0371-160 51 | info@sktc.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev och få en blandning av aktuella nyheter, smarta tips och bra erbjudanden!