Medlemskonferens med årsmöte

Den 18 oktober 2018 arrangerade Svenska Skärteknikföreningen medlemskonferens och årsmöte. I år förlades sammankomsten till Karlskrona. Ett stort antal medlemmar samlades på Scandic Karlskrona för årsmöte, information om Skärteknikcentrum Sveriges omfattande verksamhet och studiebesök på SAAB Kockums. Dagen avslutades med middag och quiz på Sjöofficerssällskapet i Karlskrona.

Minutiösa förberedelser för en minnesvärd och behaglig medlemskonferens.

Våra medlemmar är vårt syre och därför är vi extra glada att så många medlemsföretag representerades under höstens årsmöte. Det är vår förhoppning att deltagarna gick från mötet med ny kunskap, inspiration och nya kontakter.

Program
09.00 Kaffe
09.15 Årsmöte och Skärteknikcentrum Sverige
12.15 Lunch
13.30 Studiebesök, SAAB Kockums AB
16.00 Paus
18.30 Middag, Sjöofficerssällskapet Karlskrona

Verksamhet
Skärteknikcentrum Sverige har ett omfattande verksamhetsprogram som delats in i verksamhetsområden:

  • Teknik och produktionsutveckling
  • Kompetenssäkring
  • NEXT Generation
  • Relationer och kommunikation
  • Medlemsbas

Årsmöte

Namnändring
Föreningen Svenska Skärteknikföreningen byter namn till Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.

Ny ordförande
I samband med årsmötet tackades Niclas Mårtensson, ordförande 2014–2018, av för framgångsrika år som föreningens ordförande.

Niclas Mårtensson, avgående ordförande, tackas av med champagne och avslutade årsmötet med en elegant sabrering.

Chris Schmidt valdes enhälligt till ny ordförande för föreningen.

Styrelse 2018–2019
Chris Schmidt, WhizCut of Sweden
Bengt Swanström, Willo
Elaine Johansson, Finmekanik i Småland
Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning
Martin Ivarsson, Landeryds Mekaniska
Peter Krajnik, Chalmers
Patrik Forsberg, Volvo Group Trucks Operations
Roland Ringhede, CEJN

Leila Khammari träffar Chris Schmidt, nytillträdd ordförande för Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.

Studiebesök
SAAB Kockums bjöd in till intressant studiebesök på varvet som inryms på historisk mark med flera världsarv på området.

Vi hälsades välkomna av bland annat Sverker Lindholm, chef för affärsenheten Submarines, som bjöd på en intressant presentation av SAAB-koncernen och konceptet bakom den svenska principen för ubåtsbyggande.

Deltagare på medlemskonferensen utanför portarna till SAAB Kockums i ett krispigt Karlskrona.

Karlskrona örlogsbas byggdes i samband med grundandet av staden Karlskrona i slutet av 1600-talet för att vara en bas för Sveriges örlogsflotta. Karlskrona upptogs 1998 på Unescos världsarvslista. Inne på området finns bland annat följande, spektakulära, världsarvsbyggnader:

  • Femfingerdockorna
  • Varvsmuren
  • Gamla mastkranen
  • Portalkran 14

Eller franska kranen är en portbel kran som löper på ett spår med en bredd av 10,5 meter och 360 meters längd. Portalkranen togs i bruk 1960 och var i drift fram till 1996, kranen har en maxhöjd av 78 meter med en vikt av 670 ton.

Portalkran 14 reser sig mäktigt över Karlskronavarvet.

Nätverk

Ulrika Elmersson, Skärteknikcentrum Sverige, hälsar välkommen in till Sjöofficerssällskapet i Karlskrona.

Chris Schmidt, nytillträdd ordförande för Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige hälsar alla medlemmar välkomna.

Vill du bli medlem?
Fyll i formuläret och så kontaktar vi dig för mer information.
https://sktc.se/bli-medlem/

Under medlemskonferensen hade deltagarna möjlighet att tipsa företag som ännu ej blivit medlemmar – kanske fick ditt företag ett vykort?

Hälsningar
Ingegerd Green, vd
Gunilla Grimståhl
Leila Khammari
Lasse Kjellberg
Ulrika Elmersson