Medlemsförmåner

Svenska Skärteknikföreningen och Skärteknikcentrum Sverige

Svenska Skärteknikföreningen är en nationell intresseförening för företag verksamma inom skärande bearbetning och för företag som är leverantörer till dessa. Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är föreningens utvecklingsbolag och driver verksamhet inom områden som är viktiga för branschens företag. Föreningen har funnits sedan 1991 och från och med 2006 har man drivit kansli och operativ verksamhet genom SKTC.

SKTC är organiserat med ett litet och effektivt kansli. De anställda har erkänd spetskompetens inom det huvudområden man ansvarar för. Mycket av verksamheten utvecklas och genomförs i samverkan med företag, andra branschorganisationer, högskolor och andra aktörer.

Majoriteten av medlemmarna är mindre och medelstora företag, men verksamheten i SKTC vänder sig inte enbart till medlemmar utan är också öppen för andra företag, både inom och utanför branschen. Ett flertal större och välkända företag är också engagerade i SKTC:s verksamhet, tex i valideringssystemet och i olika teknikutvecklingsprojekt.

BLI MEDLEM!

Som företag är man medlem i föreningen och betalar en årlig serviceavgift till bolaget. För närvarande är medlemsavgiften 500 kr/år och serviceavgiften 10.000 kr/år.

Som medlem kan du känna dig stolt över att möjliggöra för SKTC att:

– ställa krav på nationell nivå så att innehåll och utformning av gymnasieskolans industri- och teknikprogram möter branschens krav på kompetens.

– drifta och vidareutveckla branschens eget system för validering av yrkeskompetens med över 80 testcenter och 110 testledare runt om i Sverige

– driva branschens intressen i områden som tex utbildning och forskning i de sammanhang där beslut som påverkar resurser och inriktning fattas.

– vända trenden så att fler ungdomar blir intresserade av industrins jobberbjudanden och de utbildningsvägar som leder dit så att vi i framtiden kan rekrytera kvalificerade medarbetare.

– positionera och synliggöra den skärande bearbetningsbranschen och industrin som tillväxtmotor i svensk ekonomi.

– kvalitetssäkra de arbetsmarknadsutbildningar som ska göra arbetssökande individer till anställningsklara och utvecklingsbara som produktionspersonal i vår bransch

– genomföra Ungdoms SM i CNC-svarvning (nu för 17:e året) med final på Elmia Subcontractor och medverka till att CNC-svarvning/fräsning kommer med som ett yrke i Yrkes-SM och Worldskills-tävlingarna.

Som medlem får du tillgång till:

– ett nationellt nätverk av företag med gemensamma intressen, utmaningar och möjligheter som du kan träffa på den årliga medlemskonferensen, fruktostmöten och teknikträffar som anordnas efter önskemål

– ett internationellt nätverk av företag i branschen genom vårt medlemskap i Syndicat International du Decolletage (USA, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Irland, Tyskland, Spanien/Catalonien) med stor konferens vartannat år. Nästa gång i Barcelona 2020. 2014 arrangerades konferensen i Sverige.

– senaste nytt på forsknings- och utvecklingsfronten och möjlighet att delta i olika utvecklingsprojekt genom våra medlemskap i Chalmers Metal Cutting Research Centre (https://www.chalmers.se/mmt/EN/centres/mcr) och Processvätskecentrum (https://www.chalmers.se/mmt/EN/centres/mcr/centre-for-processing) .

– skräddarsydda seminarier, kurser och annan utbildning till rabatterade priser

– specifika medlemserbjudanden från aktörer med tjänster och produkter som kan vara värdeskapande för ditt företag

– möjlighet till exponering i sammanhang där SKTC medverkar (till exempel branschmässor, industridagar, Almedalen, yrkestävlingar mm.)

– kompetens-,teknik- och produktivitetsutvecklingsprojekt där offentlig medfinansiering sänker kostnaden för företagen som deltar.

Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen på SKTC:s verksamhet genom att:

– lämna dina önskemål direkt till SKTC så gör vi vad vi kan för att möta dina behov!

– komma på årsmötet och fatta beslut kring den strategiska verksamhetsplanen!

– bli aktiv i styrelsen, teknikrådet, framtidsrådet eller kompetensrådet!