Ny kollega sökes

Nu söker vi ny kollega som vill arbeta i ett kvalificerat team för att stärka konkurrenskraften i den skärande bearbetningsbranschen specifikt och i tillverkningsindustrin generellt. Skärteknikcentrum Sverige är en liten organisation, med ett stort uppdrag och med nationell legitimitet och position.

Vi arbetar med löpande verksamheter och projekt i följande verksamhetsområden:

 • Kompetenssäkrad industri
 • Teknik- och produktionsutveckling
 • NEXT Generation
 • Medlemsbas
 • Kommunikation och relationer

Vi arbetar nationellt och förankrar lokalt. Verksamheten bedrivs där det finns företag i branschen och där positionering och policypåverkan kan ske.

Vi växer och behöver en ny kollega som vill ta huvudansvar för att driva och vidareutveckla branschens och industrins gemensamma system och struktur för validering och certifiering av yrkeskompetens.

Branschvalidering är en nyckel till framgångsrik och effektiv kompetensförsörjning och ett sätt för företag att underlätta en strategisk kompetensutveckling.

Sedan början på 2000-talet arbetar Skärteknikcentrum Sverige med en kvalitetssäkrad struktur där ackrediterade testcenter och behöriga testledare runt om i landet genomför validering gentemot de certifikat som finns och erbjuder kompetensutveckling där det visar sig behövas.

Från och med 2015 arbetar Skärteknikcentrum Sverige tillsammans med industrins parter och nationella branschorganisationer i Svensk industrivalidering. Skärteknikcentrum Sverige är ansvarig driftsorganisation för de industrigemensamma valideringsmodeller som utvecklas i detta samarbete.

På Skärteknikcentrum Sverige kommer ditt ansvar för validerings- och certifieringsverksamheten att också innefatta insatser för att bidra till kvalitet och relevans i utbildningssystemet, vårda och rekrytera medlemmar samt kommunicera och skapa relationer.

Du får en nyckelposition hos oss, i branschen och i den samverkanskonstellation vi är en del av inom Svensk industrivalidering. Inom ramen för valideringsverksamheten får du medarbetare att både samarbeta med och leda som resurser för specifika arbetsuppgifter.

Läs mer om valideringssystemen på vår webbsida sktc.se under Kompetenssäkring eller på svenskindustrivalidering.se.

Omfattning, placering, villkor

Vi söker i första hand en person som kan arbeta heltid hos oss. Huvudkontoret ligger i Värnamo där hela staben träffas kontinuerligt, men vi har medarbetare med placeringsort Göteborg, Ljungsbro och Glumslöv. Vi arbetar med Sverige som område och med ett visst internationellt samarbete. Arbetet innebär en del resor, som du i stor utsträckning planerar själv.

För både din och vår skull föredrar vi en provanställning på 6 månader. Övriga anställningsvillkor diskuteras i ett tidigt skede av en fortsatt process.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Vi tänker oss fyra huvudsakliga ansvarsområden:

 • säkerställa hög kvalitet och effektivitet i den dagliga driften av valideringsverksamheten
 • öka nyttjandet av branschvalidering i företag och hos intressenter som Arbetsförmedling, omställningsaktörer och utbildningsorganisationer och på så vis öka omsättningen i verksamheten
 • bidra till vidareutvecklingen av både nya valideringsmodeller, kvalitet i strukturen och sätt att möta behovet av flexibel kompetensutveckling som uppstår vid validering
 • initiera, leda och/eller medverka i projekt med koppling till validering och certifiering av yrkeskompetens.

Vi tror så här om din kompetensprofil

Kunskap om och förståelse för:

 • vedertagna principer för effektiv projektstyrning
 • förändringsprocesser och lärprocesser
 • mål- och resultatstyrt arbetssätt
 • tillverkningsindustrins villkor
 • produktionsprocessen i ffa skärande bearbetningsbranchen
 • kompetensförsörjning.

Färdighet och förmåga att:

 • planera, organisera och slutföra aktiviteter och insatser
 • analysera och dra slutsatser från olika sammanhang
 • dokumentera resultat från arbetsmöten och utvecklingsarbeten på ett kommunicerbart sätt
 • formulera resonemang och problematisering av olika frågeställningar muntligt och skriftligt
 • sätta dig in i nya sammanhang och skapa överblick
 • jobba mot deadline och med flera parallella uppdrag och projekt
 • självständigt planera och organisera ditt arbete
 • leda både dig själv och andra i arbete mot förväntade mål
 • utifrån ”kalla” kontakter, motivera och komma till positivt avslut
 • vara processledare och vara projektledare
 • arbeta med budget- och resultatansvar, vara debiterbar
 • jobba i företagets hängränna och inte i ditt eget stuprör

Och du:

 • testar gärna för att se om det funkar, heller än att planera till perfektion
 • lyssnar in och agerar först efter reflektion kring det du hört
 • har ett uppskattande förhållningssätt till dem du möter
 • motiverar och inspirerar till handling.

Yrkeserfarenhet vi tror är värdefull

Du bör ha haft yrkesmässig kontakt med företag inom tillverkningsindustrin eller egen erfarenhet från arbete med/i produktion.

Vi tror att någon form av konsulterfarenhet kan vara riktigt bra, gärna från eget företag eller mindre konsultverksamhet med stort egenansvar för allt från att identifiera uppdrag, utveckla, sälja in och genomföra.

Projektledarskap från andra bransch- eller intresseorganisationer kan också ha gett en bra grund för uppdraget.

Har du erfarenhet av och uppskattat arbete i en liten organisation med behov av hög produktivitet och mindre omfattande ”overhead” och ”support” så är det också bra.

Är du intresserad?

Skicka din intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev till ingegerd@sktc.se och/eller ring Ingegerd Green tfn 070-673 00 08 för att ställa frågor.