Ungdoms-SM i CNC-teknik – steg II 2022

Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CNC-teknik – steg II

Välkommen till Industrins yrkestävling – Ungdoms-SM i CNC-teknik 2022

Tävlingen genomförs i tre steg:
steg I: 14 mars – 13 maj 2022 (detaljer tävlingsledningen till handa senast den 16 maj).
steg II: 8 september – 22 september 2022 (detaljer tävlingsledningen till handa senast den 23 september).
steg III: 15 – 17 november 2022, Elmia Subcontractor.

Tävlingen är en lagtävling om två personer, steg I innefattar en webb-baserad teoridel, och praktiskt arbete där en detalj skickas in för bedömning. Dessa behöver inte nödvändigtvis genomföras vid samma tillfälle. Dessa delar behöver inte heller genomföras i en specifik ordning. Steg II genomförs som en lokal tävling, även denna gång består tävlingen av både teoretiska och praktiska delar. Steg III är en nationell tävling som arrangeras på Elmia Subcontractor. Härifrån kvalificerar sig de med bäst resultat till Yrkes-SM 2024. Varje skola, elev som lärare, ansvarar för att uppgiften utförs utan hjälp eller annan assistans.


Steg II – Uppgift A (teori)

Tid till förfogande: 45 minuter.

Du kommer att få svara på 35 frågor. Frågorna är hämtade från valideringssystemet:

CNC-teknik2017

Direkt efter genomfört prov får deltagaren veta hur det gick.

Logga in med samma användarnamn och lösenord ni valde under steg I. När ni loggat in använder ni aktiveringskoden HY7-L7G
Länk: https://startmz.com/sm2022
Aktiveringskod: HY7-L7G


Steg II – Uppgift B fräsning (praktik)

Tid till förfogande: 3 timmar.

Regler
Maskinen som den praktiska uppgiften ska utföras i riggas med verktyg av lärare innan tävlingsmomentet börjar. Verktygen ska anpassas efter bifogad ritning. Kringutrustning som mätdon, skall finnas att tillgå i närheten. Lämpligt material för tillverkning av detalj står respektive skola för. Tävlande får inte ta del av uppgiften innan tävlingstiden börjat.

Programmering skall ske utan CAD/CAM-program eller liknande.

Hjälpmedel

– Verkstadshandbok
– MechTab app
– Penna och papper
– Miniräknare
– Maskinmanual.

Uppgift – bearbetning
Material: aluminium.
Tillverkning av detalj: Steg II Fräsning

Tävlingsbidrag lämnas in enligt följande
Den frästa detaljen skickas uppmärkt i spårbart vadderat brev eller paket (OBS! Märk kuvertet med Ungdoms-SM) till:

Mälardalens Tekniska Gymnasium AB
Att: Kristoffer Seger
Vagnmakarvägen 3
151 87 Södertälje


Steg II – Uppgift B svarvning (praktik + mätprotokoll)

Tid till förfogande: 3 timmar.

Regler
Maskinen som den praktiska uppgiften ska utföras i riggas av de tävlande inom tävlingstiden. Verktygen ska anpassas efter bifogad ritning. Kringutrustning som mätdon, skall finnas att tillgå i närheten. Lämpligt material för tillverkning av detalj står respektive skola för. Tävlande får inte ta del av uppgiften innan tävlingstiden börjat.
Programmering skall ske utan CAD/CAM-program eller liknande.

Hjälpmedel

– Verkstadshandbok
– MechTab app
– Penna och papper
– Miniräknare
– Maskinmanual.

Uppgift – bearbetning
Material: valfritt.
Tillverkning av 2 detaljer: steg II – svarvning

Fyll i mätprotokollet (länk till excellfil) och maila tillsammans med svar på den teoretiska uppgiften till per.fredriksson@vaxjo.se

Tävlingsbidrag lämnas in enligt följande
E-posta mätprotokollet tillsammans med svaren i ritningsläsning UPPGIFT C till per.fredriksson@vaxjo.se.

De svarvade detaljerna skickas uppmärkt i spårbart vadderat brev eller paket (OBS! Märk kuvertet med Ungdoms-SM) till:

Epic – Innovation & Technology Center
Att: Per Fredriksson
Videum Science Park
351 96 Växjö


Steg II – Uppgift C svarvning (ritningsläsning)

Tid till förfogande: 30 min

Regler
Ladda ner dokumentet Ritningsläsning – LIQUID Mixer.
Svara på 25 frågor i ritningsläsning.

Hjälpmedel

– Verkstadshandbok
– MechTab app
– Penna och papper
– Miniräknare
– Maskinmanual.

Tävlingsbidrag lämnas in enligt följande
E-posta svaren tillsammans med mätprotokollet från den praktiska delen UPPGIFT B till per.fredriksson@vaxjo.se.

Lycka till!

Sänds även på Facebook där det även går bra att chatta